புதன், 28 டிசம்பர், 2016

பேயோன் பக்கம்

வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்றொரு நூல் மின் பக்கத்தில் வாசிக்க கிடைத்தது. பேயோன் , ஆனந்த விகடன் மூலமாக  அறியப்பட்டிருக்கிறேன். பத்தி எழுத்தாளர். சோபாவில் ஒரு ஆசிரியர் என்றொரு அனுபவக் கட்டுரை. மாணவனாக இருந்த பொழுது சரியாக எழுத்தப்படாத நோட்டை ஆசிரியர் கிழித்து எறிகிறார். அதே ஆசிரியரை பல்லாண்டு கழித்து  ஒரு வங்கியில்  சந்திக்கிறார். தான் உங்கள் மாணவன் என அறிமுகம் செய்துகொண்டு அவன் எழுதிய நூலினை அவரிடம் கொடுக்கிறான். ஆசிரியர்  அதை அப்பொழுதே பிரித்து வாசிக்கிறார். என்ன நீ எழுதியிருக்கிறாய்....என அந்நூலை ஆசிரியர் கிழித்து எறிகிறார். இப்படியாக முரண்பட்ட நகைப்பான கதைகளின் கட்டுரைத் தொகுப்பு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக