இடுகைகள்

September, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
மாண்புமிகுமதிப்பெண் ‘நாங்கஏன்நீங்கஎதிர்ப்பார்க்கிறமார்க்கைஎடுத்தாகவேணும்....?’யாரிடமாவதுசொல்லிஅழணும்போலஇருந்தது. நேற்றுவரைக்கும்‘ஹாய்புனிதா.... எப்படிஇருக்கே.....?’ அலைபேசியில், குறுந்தகவலில், கட்செவியில், முகநூலில்நலம்விசாரித்தவர்களெல்லாம் ‘புனிதா.... எப்டிடிஎக்சாம்எழுதிருக்கே....?’எனக்கேட்கையில்பிகேவேற்றுக்கிரகவாசி