இடுகைகள்

November, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
கட்டுரை – நவம்பர் 23 (தமிழ்த்தாய்வாழ்த்துஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டநாள் ) செயல்மறந்துவாழ்த்துவோமே! “ என்நாட்டுஅவைப்புலவர்பாடஆரம்பித்தால்உன்நாட்டுமாமன்னன்கூடஎழுந்துநின்றாகவேண்டும்”. “எங்கேபாடச்சொல்லும்பார்க்கலாம்” . அவைப்புலவர்பாடத்தொடங்குகிறார்“ ஜனகனமணகதி.......” மாமன்னன்எழுந்துநிற்கிறார். ஒருபள்ளியில்நடைப்பெற்றஹைக்கூவடிவநாடகம்இது. ஒருஅரசுவிழாவின்போதுஒருபிரபலமானபின்னணிபாடகர்பாடியதேசியக்கீதத்தைகுறுந்தகடுமூலமாககேட்கமுடிந்தது.அவர்தேசியக்கீதத்தை1.35நிமிடங்கள்பாடியிருந்தார்.அந்தஇடத்தில்இப்படியொருகேள்விஎழுந்தது.“தேசியக்கீதம்52 வினாடிக்குள்பாடிமுடிக்கவேண்டும்.அப்படித்தானே?”ஆம்! “ஏன்.............?”இந்தக்கேள்விக்குயாரிடமும்பதில்இல்லை. இங்கிலாந்துமன்னர்வில்லியம்ஜார்ஜ் - யைவரவேற்கும்பொருட்டுஐந்துபத்திகள்கொண்டஒருவாழ்த்துப்பாடலைகவிஞர்ரவீந்திரநாத்தாகூர்வங்கமொழியில்இயற்றினார்.பிறகுஅவரேஅதைஆங்கிலத்தில்மொழிப்பெயர்த்தார்.அவரின்நெருங்கியநண்பரானஅபித்அலிஅதைஇந்தியில்மொழிப்பெயர்த்தார்.அதன்பிறகுஒரேபொருள்கொண்டமூன்றுவிதமானதேசியக்கீதம்பாடப்பட்டுவந்தன.இம்மூன்றுபடைப்புகளுக்கும்இசைக்கோர்க்கும்பணியைதாகூர்மேற்க்கொண்டார்.அதில்இந…

இந்தியசமூகப்புரட்சியில் திராவிட இதழ்களின் பங்கு

கட்டுரை அண்டனூர் சுரா. காரிருள்அகத்தில்நல்ல கதிரொளிநீதான்இந்தப் பாரிடைத்துயில்வோர்கண்ணிற் பாய்ந்திடும்எழுச்சிநீதான் ஊரினைநாட்டஇந்த உலகினைஒன்றுசேர்க்கப் பேரறிவாளர்நெஞ்சிற் பிறந்தபத்திரிக்கைப்பெண்ணே! பாவேந்தர் பாரதிதாசன்.        அமெரிக்க விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சமீபகால விஞ்ஞானிகளின் தலைமகன் என போற்றப்படுகிறார்  .அத்தகைய சிறப்புமிக்க ஐன்ஸ்டீனால் கூடஎதிர்க்காலஉலகம் எப்படி இருக்குமென அணு சக்தி துறையைத்தாண்டி அவரால் அனுமானிக