வியாழன், 20 அக்டோபர், 2016

மாலெ தீப்பொறி - எஸ்.குமாரசாமி

மாலெ தீப்பொறி - எஸ்.குமாரசாமி - போர் பற்றிய கட்டுரையில் மகுடேஸ்வரன் - இன் கவிதை ஒன்றை சுட்டிக்காட்டிருந்தார். 
உத்தரவிடுவோன்
மு்னை முகத்தில் நிற்கும்முதல் ஆளாய்
இருத்தல் வேண்டும் என்றிருந்தால்
இவ்வுலகில்போர் நிகழுமா, என்ன?.
ஆழமான கட்டுரைக்கு அக்கவிதை மேலும் ஆழப்படுத்திருந்தது. அ்னைவரும் வாசிக்கவேண்டிய கட்டுரை அது.

1 கருத்து:

இரோம் ஷர்மிளா - ஒரு பெண் புலியின் பொதுவழிப்பாதை

சிகரம் 15 - ஆம்  ஆண்டு இலக்கிய போட்டிகள்  சிறுகதை / கவிதை / கட்டுரை  முதல் பரிசு ரூ 1000/ இரண்டாம் பரிசு 750/ மூன்றாம் பரிசு 500 படைப்...