செவ்வாய், 25 அக்டோபர், 2016

காரைக்குடி தமுஎகச நடத்தும் சிறுகதைப்போட்டி-2016

காரைக்குடி தமுஎகச நடத்தும் சிறுகதைப்போட்டி-2016
முதல் பரிசு - ரூ 3000
இரண்டாம் பரிசு - ரூ 2000
மூன்றாம் பரிசு -  ரூ 1000
கதைகள் நாகரிகம், பண்பாடு, முன்னேற்றம் பற்றியதாக இருக்க வேண்டும்.
கதைகள் சொந்தப்படைப்பென்றும், வேறெந்த போட்டிக்கும் அனுப்பவில்லையென உறுதிமொழி இணைக்கப்பட வேண்டும்.
கடைசி தேதி - 19.11.2016
கதைகள் அனுப்பப்பட வேண்டிய முகவரி
வசந்த் அய்க்கண் நினைவுச்சிறுகதைப்போட்டி-2016
பேராசிரியர் அய்க்கண்
12, கைலாச நகர் 3 ஆம் வீதி
காரைக்குடி -2
அலைபேசி தொடர்பு - 979040 - 7068

குறிப்பு - இத்தகவல் தனக்கு வந்த குறுந்தகவல் அடிப்படையில் பகிரப்பட்டுள்ளது. 

1 கருத்து: