வெள்ளி, 13 ஜனவரி, 2017

ஆஸ்திரேலியா அக்னிக்குஞ்சு இதழ் நடத்திய சிறுகதைப்போட்டியில் ' கானல் நீர் ' என்கிற சிறுகதைக்கு ஆறுதல் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது. இதழுக்கும்  ஆசிரியர் குழுவினருக்கும் நன்றி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

இரோம் ஷர்மிளா - ஒரு பெண் புலியின் பொதுவழிப்பாதை

சிகரம் 15 - ஆம்  ஆண்டு இலக்கிய போட்டிகள்  சிறுகதை / கவிதை / கட்டுரை  முதல் பரிசு ரூ 1000/ இரண்டாம் பரிசு 750/ மூன்றாம் பரிசு 500 படைப்...