வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

கவிதைப் போட்டி

கவிதைப் போட்டி
பரிசுகள் 2000 ,1000 ரூபாய்
24 வரிகளுக்குள்
முகவரி
தமிழ்நிலவன் செயலர்
7 ஞானகிரீசுவரன் பேட்டை
கருங்குழி
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
603303


3 கருத்துகள்: